Úvod

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby, zejména se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, insolvenční právo, exekuce a výkon rozhodnutí, pracovní a rodinné právo, vymáhaní pohledávek, zastupování klientů před soudy a správními orgány a před Ústavním soudem.

Právní služby jsou poskytovány zejména fyzickým osobám - občané, spotřebitelé a podnikatelům - osoby mající k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona, obchodní korporace (obchodní společnosti, družstva), dále pak společenství vlastníků, bytová družstva, spolky (dříve občanská sdružení) atd.   

Vždy klademe maximální důraz na zájmy klienta, individuální, rychlé a efektivní řešení jeho problému.

"Vigilantibus iura scripta sunt" neboli "právo přeje bdělým; nechť každý si střeží svá práva"