Další služby

- zpracování a podání daňových přiznání

- vedení účetnictví, daňové evidence

- registrace k DPH, přiznání k DPH, kontrolání hlášení DPH

- zpracování mzdové a personální agendy

- zastupování při jednání s finančními úřady ve veškerých daňových záležitostech

- zajištění konzultací s daňovými poradci a auditory

- zajištění notářských zápisů a zastupování před notářem ve věcech klientů

- zajištění znaleckých posudků v oborech ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové, oceňování nemovitostí obvyklou cenou