Vymáhání pohledávek

- poskytujeme komplexní právní servis, který počíná zkontaktováním dlužníka ve věci mimosoudního vymožení dlužné částky, dále pak zajištění notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti či vydáním tzv. platebního rozkazu soudem, přes klasické soudní řízení až po následnou exekuci na majetek dlužníka

- veškerá komunikace s klientem probíhá on-line, pravidelné zprávy o stavu vymáhání pohledávek

- správa a hromadné vymáhání pohledávek pro korporace či orgány státní správy