Občanské právo

- právní poradenství klientům včetně vypracování právních analýz, smluv a dalších písemností z oblasti občanského práva (právo nemovitostí, dědické právo, rodinné právo včetně manželského majetkového práva, smluvní právo, náhrada škody či nároky na vydání bezdůvodného obohacení)

- zajištění komplexní smluvní agendy, sepisy, úpravy či konzultace smluv kupních, darovacích, nájemních, o dílo, o výpůjčce, o zápůjčce (půjčka), atd.

- zastupování klientů v řízení před obecnými soudy včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a před dalšími orgány veřejné moci ve věcech občanského práva