Soudní a jiná řízení

- zastupování klientů v řízení před civilními soudy (včetně Ústavního soudu) a v rozhodčím řízení (před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a před rozhodci ad hoc)

- právní poradenství klientům před zahájením soudního či rozhodčího řízení (analýza skutkového a právního stavu věci, návrh jejího řešení včetně možností jejího mimosoudního vyřešení, plánování vedení sporu a zvolení vhodné procesní taktiky, atd.)

- sepis žalob, návrhů na vydání předběžného opatření, návrhů na provedení důkazů, vyjádření, atd.