Správní právo

- právní poradenství klientům včetně vypracování právních analýz v oblasti správního práva, zejména stavební právo, cizinecké právo

- zastupování klientů ve správních řízeních

- zastupování v přestupkovém řízení

- dopravní nehody

- zastupování klientů v řízeních před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu (zejména v řízení o kasační stížnosti)

- zastupování klientů při uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím správních orgánů nebo jejích nesprávným úředním postupem včetně vymáhání těchto nároků soudní cestou