Pracovní právo

- poskytujeme právní služby v souvislosti se vznikem a ukončením pracovního poměru, popř. poměru pracovnímu poměru obdobného

- uplatňování nároků z pracovního poměru vyplývajících, zejména nároků na náhradu škody

- řešení dalších problémů, vyplývajících ze vztahů, jež se řídí zákoníkem práce.

- sepis smluv pracovních, o pracovní činnosti, o provedení práce, dohod o hmotné odpovědnosti, manažerské smlouvy apod.

- zastupování zaměstnanců či zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech