Právo nemovitostí

- poskytujeme komplexní servis související s převodem nemovitých věcí (dále jen "nemovitostí"), prodej a darování nemovitostí, např. domů, bytů a nebytových prostor, pozemků

- zřízení zástavních práv a věcných břemen, pronájmem či podnájmem nemovitostí

- sepis příslušných smluv, zejména smluv kupních, darovacích, rezervačních, úschovních, zástavních, o zřízení věcných břemen, nájemních

- zastupování klientů před katastrem nemovitostí a zajištění provedení vkladu práva ze smluv

Společenství vlastníků

- poskytujeme komplexní právní služby společenství vlastníků (dříve společenství vlastníků jednotek - SVJ), sepisy, úpravy a konzultace smluv, vymáhání pohledávek SV za dlužníky SV, sepis přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení, atd.

Bytová družstva

- poskytujeme komplexní právní služby bytovým družstvům při převodech jednotek do vlastnictví jejich členů, zajišťujeme vymezení jednotek v domě (prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám - prohlášení vlastníka domu), zaměření bytů a nebytových prostor, sepis stanov společenství vlastníků, zajištění zrušení bytového družstva s likvidací včetně účetního a daňového poradenství