Obchodní právo

- právní poradenství klientům včetně vypracování právních analýz, smluv a dalších písemností z oblasti obchodního práva včetně korporátního práva

- zakládání obchodních společností, příprava zakladatelských listin, zajišťování živnostenských a dalších podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku,  zajištění notářských zápisů

-  právní služby ve věci řízení a správy obchodních společností (valné hromady, rozhodnutí jediného společníka atd.), zajištění notářských zápisů

- změny v obchodních společnostech – zvyšování/snižování základního kapitálu, změny jednatelských oprávnění, změny stanov/společenských smluv či zakladatelských listin, převody podílů v korporaci, převody akcií, a to vše včetně zápisu do obchodního rejstříku

- sepis smluv o prodeji podniku a zajištění účetního a daňového poradenství

- zrušení obchodních společností a družstev s likvidací a  zajištění účetního a daňového poradenství

- zastupování klientů v řízení před obecnými soudy včetně Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a před dalšími orgány veřejné moci (zejména regulatorními orgány) ve věcech obchodního práva