Rodinné právo

- poskytujeme právní služby v řízení o svěření nezletilých dětí do péče, v řízení o stanovení výživného, v řízení o rozvod manželství, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, v nesporném řízení o schválení právního úkonu za nezletilého, atd.

- majetkové vztahy před uzavřením manželství

- sepis dohod v oblasti rodinného práva