Trestní právo

- obhajoba klientů v trestním řízení

- právní pomoc klientům při podání vysvětlení v rámci prověřování trestné činnosti Policií ČR

- zastupování klientů v řízení o náhradu škody proti České republice z důvodu nezákonného trestního stíhání

- zastupování poškozených (obětí) v trestním řízení včetně vymáhání škody způsobené pachatelem trestného činu

- zastupování klientů při podání dovolání k Nejvyššímu soudu a ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu

- zpracovávání odborných analýz k trestněprávní problematice