Insolvenční právo

- sledování Vašich dlužníků - vstup do insolvence a průběh insolvenčního řízení

- právní poradenství klientům ve stavu před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, sepis vyjádření k věřitelskému insolvenčnímu návrhu

- sepis insolvenčního návrhu dlužníka a návrhu na povolení oddlužení

- sepis přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení a zastupování klientů při přezkumném jednání

- zastupování klientů v incidenčních sporech včetně sporů o vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka a o určení neplatnosti a neúčinnosti právních jednání

- zastupování klientů ve sporech o náhradu škody způsobené podáním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů