Odměna

Odměna za právní služby může být sjednána jako mimosmluvní odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) nebo jako smluvní odměna - dohodou s klientem.

Advokátní tarif - mimosmluvní odměna:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=43 

Dle dohody s klientem lze sjednat tyto druhy smluvní odměny:

Smluvní odměna časová (hodinová)

Odměna je stanovena za časovou jednotku, tj. za každou započatou hodinu.

Smluvní odměna úkonová

Odměna je stanovena za jeden úkon právní služby dle advokátního tarifu.

Smluvní odměna za vyřízení věci

Odměna je dohodnuta pevnou částkou za vyřízení celé věci.

Smluvní odměna paušální (měsíční)

Odměna je stanovena za časové období, tj. měsíčně.

Smluvní odměna v závislosti na výsledku

Odměna je stanovena v případě úspěchu ve věci.

Smluvní odměna podílová

Odměna je stanovena podílem z předmětu právní pomoci.

 

Ke stanovené odměně je nutné připočíst zákonnou sazbu DPH.