Ověřování podpisů a konverze dokumentů

- prohlášení o pravosti podpisu (úřední ověření podpisu)

- konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

- konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby

 

Prohlášení o pravosti podpisu (úřední ověření podpisu) a konverze dokumentů je realizováno v sídle advokátní kanceláře. Na pobočce advokátní kanceláře v Chebu jsou tyto úkony uskutečňovány dle domluvy s klientem.